Het spaarbankboekje van de provincie Fryslân is de afgelopen vier jaar 100 miljoen euro geslonken: ook in 2022 werd er weer 55 miljoen uitgehaald

De provincie Fryslân heeft de afgelopen vier jaar flinke grepen gedaan in de algemene reserve om de jaarbegrotingen rond te krijgen. Het saldo van het spaarbankboekje stond op 1 januari op 211 miljoen euro, 100 miljoen minder dan toen het huidige college aantrad.

Gedeputeerde Friso Douwstra, hier bij de presentatie van de begroting voor 2023.

Gedeputeerde Friso Douwstra, hier bij de presentatie van de begroting voor 2023. Foto: Wybe Fraanje

Uit de jaarrekening van 2022, die Gedeputeerde Staten dinsdag openbaar maakte, blijkt dat vorig jaar 55 miljoen euro uit de algemene reserve nodig was om alle uitgaven te kunnen dekken. De totale uitgaven bedroegen 525 miljoen. Ook dit jaar is volgens de begroting weer veel geld nodig uit de reservekas: 49 miljoen.