Provincies gaan verschillend om met lobbyregels en integriteit, Fryslân staat in de middenmoot

Bij het rijk gelden strengere integriteitsregels voor bewindslieden, maar provincies zijn nog lang niet zover. Veel besturen hebben geen recente gedragscode en geen openbare agenda. Fryslân doet het redelijk, maar er is ruimte voor verbetering.

Installatie van nieuwe Friese Statenleden in maart 2019. Rechts commissaris van de Koning Arno Brok.

Installatie van nieuwe Friese Statenleden in maart 2019. Rechts commissaris van de Koning Arno Brok. Foto: Hoge Noorden/Jacob van Essen

De provincies houden er heel verschillende afspraken op na bij het bevorderen van integriteit en transparantie van gedeputeerden, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en Open State Foundation (OSF), een ngo die ijvert voor een transparante overheid.

Nieuws

menu