Woordpuzzelen met isogrammen en paardensprongen: het kan nu eindelijk ook in het Fries

Friese puzzelaars kunnen eindelijk hun liefhebberij botvieren op hun eigen taal, dankzij het onlangs verschenen Lyts Frysk Puzelboek. ,,Wa wit, komt der in diel twa.”

Het 'Lyts Frysk Puzelboek' van Gerbrich de Jong.

Het 'Lyts Frysk Puzelboek' van Gerbrich de Jong.

De een puzzelt het hele jaar door, de ander vooral in deze donkere weken rond Kerstmis, maar voor iedereen geldt: denksportboekjes met woordpuzzels zijn nu eenmaal in het Nederlands. Jammer eigenlijk, dacht Gerbrich de Jong (32), docent Fries aan NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. Enigszins verveeld in coronatijd besloot ze dus: ,,Ik moat sels mar ris besykje om in puzelboekje yn it Frysk te meitsjen.”

Nieuws

menu