De roc's Friese Poort en Friesland College dienen officieel een fusieverzoek bij de minister, de samensmelting moet 1 januari 2023 ingaan

De fusie tussen de twee mbo-instellingen in Fryslân is een stap dichterbij. De twee colleges van bestuur hebben een verzoek ingediend bij de minister van onderwijs om per 1 januari 2023 te fuseren. Alle locaties en banen blijven vooralsnog behouden in een eerste plan.

Mbo'ers Duncan en Koert maken een robot voor hun opleiding aan ROC Friese Poort.

Mbo'ers Duncan en Koert maken een robot voor hun opleiding aan ROC Friese Poort. Foto: Marchje Andringa

In een zogenoemde Fusie Effect Rapportage (FER) is globaal vastgelegd hoe de fusie vorm moet krijgen. Het plan is om de twintig bestaande locaties onder te brengen in zes mbo-colleges. Deze krijgen een eigen locatie-directeur. De zes colleges komen in Drachten, Heerenveen, Sneek, Emmeloord/Urk en er komen er twee in Leeuwarden en Leeuwarden/Dokkum. Alle bestaande locaties worden in een van de colleges ingedeeld. Een naam voor de fusieschool is er nog niet.

Nieuws

menu