Rijksuniversiteit Groningen vindt het 'zeer voor de hand liggen' dat nieuwe hoogleraar Fries een frisist wordt, maar gedeputeerde Sietske Poepjes is er niet gerust op

Het ligt ,,zeer voor de hand” dat de volgende hoogleraar Friese Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wederom een specialist is in de frisistiek. Dat laat woordvoerder Anja Hulshof van de universiteit weten. Maar de provincie is er niet gerust op.

Het Academiegebouw van Rijksuniversiteit Groningen.

Het Academiegebouw van Rijksuniversiteit Groningen. Foto: ANP

Gedeputeerde Sietske Poepjes schreef onlangs in een brief aan de Letterenfaculteit van de RUG dat haar zorgwekkende berichten bereiken ‘oer de status en de takomst’ van de leerstoel. Ze benadrukt ‘mei klam’ dat de Friese taal ‘in robúst akademysk karakter hawwe moat’, met een ‘autonome posysje’ en een gegarandeerde toekomst voor de Friese leerstoel.

Nieuws

menu