Dit artikel is vandaag gratis

Rijsuniversiteit Groningen ziet kansen voor minister Blok om gaswinning bij Ternaard te weigeren

Protest tegen gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard, oktober 2021. Foto: Marcel van Kammen

Na de Waddenacademie ziet ook de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kansen voor demissionair minister Stef Blok om het verzoek voor gaswinning bij Ternaard door de NAM te weigeren.

Het onderzoek van de RUG naar mogelijkheden in de wet- en regelgeving werd gedaan in opdracht van de Tweede Kamer. Er is veel (politieke) discussie over de gaswinning bij Ternaard. Volgens demissionair minister Blok is er geen juridische mogelijkheid voor hem om de vergunningsaanvraag te weigeren. De Waddenacademie sprak dit in een advies dat op 5 oktober verscheen tegen, omdat zij bij het ministerie van LNV wel degelijk mogelijkheden zien de aanvraag te weigeren en niet begrijpen waarom zij buiten het besluit zijn gehouden.

Rede

Stel dat demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de aanvraag weigert, dan vindt ook de RUG dat het in de rede ligt dat minister Blok de vergunning aan de NAM weigert. Maar blijft dit besluit buiten LNV liggen, dan stelt de minister zich volgens de RUG terecht op het standpunt dat er geen aanknopingspunten zijn om het verzoek te weigeren.

Maar er is volgens de RUG-onderzoekers nog een veel eenvoudigere manier om het verzoek te weigeren, namelijk door gaswinning onder Natura2000-gebieden in de Waddenzee en Noordzee te verbieden . In dat geval zou een schadevergoeding voor de NAM noodzakelijk zijn.

Nieuws

menu