De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân steekt extra geld in dorpshuizen en armoedebestrijding

Om sociale ontmoetingsplekken in dorpen en steden ook in de toekomst gezond te houden heeft de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân een extra budget van 500.000 euro vrijgemaakt. Voor armoedebestrijding onder kinderen is een ton extra vrijgemaakt.

Mfc It Joo in Oudega (SWF) bij de heropening in september.

Mfc It Joo in Oudega (SWF) bij de heropening in september. Foto: Simon Bleeker

Bij de begrotingsvergadering werd donderdagavond een amendement van CDA, FNP, PvdA en Lijst-Poiesz-Zijlstra aangenomen om meer geld ter beschikking te stellen voor ontmoetingsgebouwen in dorpen en wijken. In de begroting was al 535.315 euro gereserveerd voor dorpshuizen, mfc’s en wijkgebouwen. De raad heeft daar vijf ton aan toegevoegd. Er wordt een nieuw investeringsfonds voor sociale ontmoetingsplekken voor in het leven geroepen. Het extra geld wordt uit de algemene reserve gehaald.

Nieuws

menu