Raad Tytsjerksteradiel fluit het college terug in het dossier over woningbouw in Burgum

De discussie over de woningbouw in Burgum moet overnieuw. Unaniem besloten de raadsleden dat het startdocument over de mogelijke locaties voor woningen moet wachten totdat alle omwonenden fatsoenlijk zijn geïnformeerd en kans hebben gekregen in te spreken.

Manege Heechhiem (Kloosterlaan) is een mogelijke optie voor nieuwbouw.

Manege Heechhiem (Kloosterlaan) is een mogelijke optie voor nieuwbouw.

Het onderwerp werd 16 september opiniërend besproken door de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel, maar toen bleek tot verbazing van de raadsfracties dat omwonenden van twee mogelijke locaties (Kloosterlaan-Noord en Heechhiem) niet zijn geïnformeerd.

Inwoners serieus nemen

Nieuws

menu