Raad heeft veel vragen, maar krijgt nog weinig antwoorden over de gevolgen van een scheiding of fusie tussen Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen

Wordt het een echte fusie, of een scheiding van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel? De politici willen meer zekerheden voordat ze een antwoord kunnen geven op deze vraag, bleek dinsdagavond tijdens de gemeenschappelijke informerende raadsvergadering in Buitenpost.

Sietske Hofstede uit Augustinusga kreeg de lachers op haar hand met haar cabareteske pleidooi voor ontvlechting. ,,Tink by it beslút mar oan Sietske dy't Goaitsen ek gewoan dumpt hat."

Sietske Hofstede uit Augustinusga kreeg de lachers op haar hand met haar cabareteske pleidooi voor ontvlechting. ,,Tink by it beslút mar oan Sietske dy't Goaitsen ek gewoan dumpt hat." Foto: Marcel van Kammen

Negen jaar na de invoering van de ambtelijke fusie tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is duidelijk dat de gecreëerde werkmaatschappij piept en kraakt in z’n voegen. De stroeve verhoudingen kwamen in 2018 al naar buiten. In 2021 maakte het rapport Berenschot duidelijk dat er duidelijkheid moet komen over de koers.

Nieuws

menu