Dit artikel is vandaag gratis

Raad Leeuwarden stemt in meerderheid in met een azc met 45 woningen, zonder de 27 flexwoningen voor statushouders

Opzet van het asielzoekerscentrum langs de Kampweg, een zijstraat van de Mr. P.J. Troelstraweg in Leeuwarden. Ontwerp: VNL Architecten/ Zwanenburg Projecten

De raad van de gemeente Leeuwarden steunt in meerderheid het plan voor een Regionale Opvanglocatie (ROL) op de locatie Tuin! aan de Mr. P.J. Troelstraweg in Leeuwarden. Het voorstel werd met een amendement wel aangepast, van 72 naar 45 woningen.

Dat betekent dat de 27 flexwoningen voor statushouders en andere woningzoekenden komen te vervallen. Hiermee willen de indieners van het amendement, PvdA, GroenLinks, CDA, Gemeentebelangen en D66 deels tegemoet komen aan bezwaren van omwonenden. Zij hebben kritiek op de komst van zoveel kwetsbare mensen op het terrein naast de vliegbasis en in de buurt van kwetsbare wijken zoals Bilgaard.

Haalbare casus

Het college gaat nu naar het COA en projectontwikkelaar Zwanenburg, van wie de grond is, met de vraag of een ROL in deze vorm voor hen financieel haalbaar is.

Het amendement ging de VVD, FNP, Lijst 058 en FvD niet ver genoeg. Zij stemden tegen de komst van een ROL op deze plek. Volgens Otto van der Galiën heeft het hele proces ,,teveel ruis opgeleverd”. Kevin Oudhuis van FvD wil onderzoeken of er een referendum kan komen over de komst van een ROL.

Nieuws

menu