Raad van Europa gaat kijken of de rechten van Friezen worden geschonden nu ze in de rechtbank geen Fries kunnen spreken

Schendt de Nederlandse staat de rechten van Friezen, nu zij praktisch niet in de gelegenheid zijn om Fries te spreken in de rechtbank? Met die vraag in gedachten was woensdag een delegatie van de Raad van Europa op bezoek in Leeuwarden, vertelt Fedde Dijkstra, rechtbanktolk Fries en de voorzitter van de Orde van Registertolken.

Rechtbanktolken demonstreren bij het Paleis van Justitie in Leeuwarden tegen de regeling waarbij ze individueel moeten onderhandelen over hun tarief. Uiterst rechts Fedde Dijkstra, een van de drie Friese tolken die het werk heeft neergelegd. Gedeputeerde Sietske Poepjes (in rood) kijkt toe.

Rechtbanktolken demonstreren bij het Paleis van Justitie in Leeuwarden tegen de regeling waarbij ze individueel moeten onderhandelen over hun tarief. Uiterst rechts Fedde Dijkstra, een van de drie Friese tolken die het werk heeft neergelegd. Gedeputeerde Sietske Poepjes (in rood) kijkt toe. Foto: JACOB VAN ESSEN

Nederland dient zich te houden aan een Europees handvest dat stelt dat sprekers van regionale talen en minderheidstalen, deze talen in zowel het persoonlijke als het openbare leven mogen gebruiken. Vanwege een langslepend conflict tussen de rechtbanktolken en het ministerie van Justitie, is het sinds september feitelijk onmogelijk om voor de rechtbank Fries te spreken. Tolken die worden opgeroepen, verschijnen namelijk niet, uit protest tegen de lage vergoeding die ze krijgen.

Overtreding

Nieuws

menu