Toeristen mogen het monumentale Freulehuuske in Nes op Ameland niet huren, zo oordeelt de Raad van State

Na een jarenlange strijd heeft de Raad van State woensdag geoordeeld dat het monumentale Freulehuuske in Nes op Ameland niet gebruikt mag worden voor toeristische verhuur. De gemeente hield stevig vast aan de eis dat Nes-centrum alleen permante bewoning is toegestaan. Ameland vreest precedentwerking met gevolgen voor de leefbaarheid in het dorp en op het eiland. Daarin geeft de hoogste bestuursrechter de gemeente gelijk.

Vermaningspad 6 in Nes, 'het Freulehuuske'.

Vermaningspad 6 in Nes, 'het Freulehuuske'. Foto: Jan Spoelstra

De woning werd in het verleden al enkele jaren gebruikt voor recreatieve doeleinden, reden voor de gemeente om in 2017 een dwangsom op te leggen. De eigenaar verzocht het bestemmingsplan te wijzigen, maar dat werd afgewezen. De gemeenteraad zag geen reden om het beleid - geen recreatief gebruik van woningen die bestemd zijn voor permanente bewoning - te wijzigen.