De Raad van State toetst of de overheid de risicobeheersing bij de gaswinning nu wél op orde heeft

De Raad van State heeft maandag voor de tweede keer de bezwaren behandeld tegen de instemming met een nieuw gaswinningsplan voor het zogeheten Westerveld-systeem. Een eerste versie van het plan vertoonde volgens de Raad gebreken.

Gaswinning in Noord-Nederland.

Gaswinning in Noord-Nederland. Foto: Simon Bleeker

De minister van Economische Zaken heeft die gebreken, naar eigen zeggen, hersteld. Het nieuwe winningsplan van de NAM verlengt de al tientallen jaren durende gaswinning in elf gasvelden die verspreid liggen in de provincies Fryslân, Drenthe en Groningen. Ze zijn onderdeel van het Westerveld-systeem. In Fryslân gaat het om een veld in de gemeente Ooststellingwerf.

Eerdere planversie gebrekkig

Nieuws

menu