Raadslid Johan Talsma uit Dokkum is het Friese kopstuk van BV NL, de nieuwe rechtse partij van Wybren van Haga

Raadslid Johan Talsma uit Dokkum sluit zich aan bij het Belang van Nederland, de nieuwe rechtse partij van Tweede-Kamerlid Wybren van Haga. Dat maakt Talsma, die fractievoorzitter is van de ELP NEF in de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân, vandaag bekend.

Johan Talsma deelt stickers uit in zijn tijd bij Forum van Democratie.

Johan Talsma deelt stickers uit in zijn tijd bij Forum van Democratie. Foto: Vincent Jannink Vincent Jannink

Talsma brak vorige maand met het Forum voor Democratie, waar hij eerder dit jaar op de kieslijst stond voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij was de partij binnengehaald door Wybren van Haga, die zich intussen ook al niet meer kon vinden in de manier van politiek bedrijven door partijleider Thierry Baudet.

Bolkestein-geluid

„Baudet is gewoan trochdraaid”, zegt Talsma. „Hy begûn op in gegeven momint nuvere útspraken te dwaan yn frjemde komplothoeken, en dêr haw ik noait achter stien. Ik wol gewoan normaal polityk bedriuwe, krekt as Van Haga.”

Van Haga verliet het Forum in mei, waarna hij het Belang van Nederland (BV NL) oprichtte, dat een ‘ondernemerspartij’ moet worden. „Wy wolle in fatsoenlike rjochtse partij wêze, it Bolkestein-lûd fan de âlde VVD”, zegt Talsma. „BvNL hat as foardiel dat wy gjin nûmer ien hawwe, gjin flamboyant figuer dy’t tink dat er de partij is.”

Er wordt momenteel een Fries afdelingsbestuur opgetuigd. Talsma is als voorzitter druk bezig mensen te werven. In dat bestuur zitten ook Siebe Vogelzang, Talsma’s rechterhand bij de ELP, en zelfstandig raadslid Nynke Koopmans uit Tytsjerksteradiel. Koopmans, die een melkveebedrijf heeft in Lytse Geast en in boerenkringen bekend is als actievoerder, keerde in 2019 de VVD de rug toe vanwege het stikstofbeleid en is ook enige tijd voor het Forum voor Democratie actief geweest.

Zeven Friese gemeenten

Volgens Talsma kan BV NL bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 kandidaten leveren in minstens zeven Friese gemeenten. Behalve Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel zijn dat Achtkarspelen, Dantumadiel, Leeuwarden, Smallingerland en Waadhoeke.

Het moet voor hem gaan om ‘polityk fan ûnderop’, waarbij BV NL’ers voor elke gemeente een eigen verkiezingsprogramma schrijven, die dan samen de basis vormen voor de Provinciale Staten en de Haagse politiek. „Dan bist dwaande om polityk op te heljen by de befolking, en oarsom krije wy as lokale partij fuotten yn de ierde omdat wy lyntjes hawwe nei Den Haach.”

Het verkiezingsprogramma voor Noardeast-Fryslân moet nog worden geschreven, maar een belangrijk thema vindt Talsma de energietransitie. „Wy wolle gjin sinnepanelen mear op lân hawwe, en ek gjin wynmûnen.”

Kerncentrale

In plaats daarvan ziet hij ruimte voor een kerncentrale in zijn gemeente. „Dy kin op it âlde munysjeterrein fan Muiden Chemie yn de Kollumerwaard komme.” Daar wordt nu juist geprobeerd om een groot zonnepark te realiseren. „Mar de panielen lizze der noch net, en fergunningen binne der ek noch net troch.”

Leden van de in 2018 opgerichte ELP NEF zullen in november formeel besluiten of zij instemmen met de overstap, maar daar gaat Talsma wel van uit. De naam van de raadsfractie verandert al per direct in BV NL. „Foar de kiezer feroaret der fierders neat. It ferkiezingsprogramma fan de ELP bliuw ik útdrage oant de ferkiezingen yn 2022.”