Nieuw rapport adviseert provincie Fryslân subsidieregeling voor musea en kunstorganisaties te verlengen en meer geld beschikbaar te stellen

De subsidieregeling Musea en Kunstinfrastructuur van de provincie Fryslân moet met minimaal vier jaar worden verlengd en het budget van de regeling dient te worden verhoogd. Dat zijn twee van de belangrijkste aanbevelingen van Sira Consulting, een onderzoek- en adviesbureau dat in opdracht van de provincie onderzoek heeft gedaan naar het effect van de in 2021 gestarte subsidieregeling.

Het Fries Museum in Leeuwarden. Foto: ANP / Koen van Weel.

Het Fries Museum in Leeuwarden. Foto: ANP / Koen van Weel.

De huidige subsidieregeling, die bedoeld is voor Friese musea en kunstorganisaties, loopt af in 2024. Om het rendement van de regeling te vergroten en om bij te dragen aan de ambities van het Nij Poadium beleidsplan van de provincie, zoals het naar een blijvend hoog niveau tillen van het culture leven en het verbeteren van de verbindingen tussen kunst, taal en erfgoed, zou de regeling in ieder geval tot 2028 moeten worden voortgezet, aldus het rapport van Sira Consulting.

Nieuws

menu