Rechtbanktolken maken liever veel reiskilometers om toch een redelijke vergoeding te krijgen

Voorbereidingstijd kan niet gedeclareerd worden, parkeerkosten zijn voor eigen rekening, evenals bijscholingskosten: tolk zijn bij de rechtbank kan nauwelijks uit. Daarom voeren tolken actie. ,,Wy binne gjin jildwolven of sa, mar sa kin it net mear.”

Januari 2020, rechtbanktolken voeren bij het Paleis van Justitie in Leeuwarden actie voor betere vergoedingen.

Januari 2020, rechtbanktolken voeren bij het Paleis van Justitie in Leeuwarden actie voor betere vergoedingen. Foto: MARCHJE ANDRINGA

Rechtbanktolken hebben besloten zich niet meer in hun eigen arrondissement te laten inhuren. Ze willen hun werk alleen nog doen als ze er verder voor moeten reizen, want alleen dan komen ze nog aan een redelijke vergoeding, zegt bestuurslid Fedde Dijkstra van de Orde van Registertolken.

Nieuws

menu