Rechter: strengere milieuregels voor aanleg van windparken

Het kabinet moet de regels voor de bouw van windmolens aanpassen. Ook de milieu-effecten die turbines hebben op hun omgeving moeten worden beoordeeld, zo heeft de Raad van State bepaald. Voor de Friese windparken heeft de uitspraak geen gevolgen, zegt gedeputeerde Sietske Poepjes.

De bouw van Windpark Fryslân in het IJsselmeer.

De bouw van Windpark Fryslân in het IJsselmeer.

Bij de landelijke normen voor de bouw van windturbines heeft het kabinet ten onrechte geen rekening gehouden met de effecten ervan op het milieu. De Raad van State kwam woensdag tot dit oordeel in een zaak over de bouw van een windpark in Delfzijl.

Nieuws

menu