Rechter zet een streep door het festival Psy-fi, de gemeente had de vergunning ter inzage moeten leggen

Het festival Psy-fi dat van 14 tot en met 18 september in de Groene Ster in Leeuwarden zou worden gehouden, gaat niet door. De rechtbank heeft vrijdag de omgevingsvergunning vernietigd omdat de gemeente die niet ter inzage heeft gelegd.

Psy-fi festival in 2018 in Groene Ster bij Leeuwarden.

Psy-fi festival in 2018 in Groene Ster bij Leeuwarden. Foto: Marcel van Kammen

De gemeente had in april een vernieuwde omgevingsvergunning verleend, gebaseerd op die voor het festival in 2021. Die ging wegens corona niet door. De Stichting Groene Ster maakte met succes bezwaar tegen de nieuwe vergunning. Die was, ondanks een behoorlijk aantal wijzigingen, niet ter inzage gelegd waardoor er geen bezwaar tegen kon worden gemaakt. Ook de verklaring van geen bedenkingen die de provincie af heeft gegeven, verschilde aanmerkelijk van de eerdere verklaring.

Geluidsontheffing