Recordaantal onderbouwleerlingen uit het voortgezet onderwijs gaat aan de slag met Fries leesbevorderingsproject LêsNo

Een recordaantal van 5704 leerlingen uit de onderbouw van veertig scholen voor voortgezet onderwijs gaat zes weken aan de slag met het Friestalige boek Kening van de cross en bijbehorende opdrachten. Zij doen dat in het kader van LêsNo, een leesbevorderingsproject voor jongeren dat dit jaar aan zijn negende editie toe is.

Iemand leest een boek.

Iemand leest een boek. Foto: Shutterstock

,,Wij proberen met het thema van het boek, de filmpjes en opdrachten zo goed mogelijk aan te sluiten bij de jongeren en de docenten”, zegt Gertrud Palstra, namens de projectgroep. ,,Dat lukt steeds beter en we zijn dan ook erg blij dat er dit jaar zoveel deelnemers zijn.”

Negende editie

Nieuws

menu