Minister Carola Schouten komt met geld voor reddingsplan grutto, er is voor de komende twee jaar 10 miljoen euro beschikbaar

Met 10 miljoen euro voor de komende twee jaar kan worden begonnen met het reddingsplan van de grutto. Minister Carola Schouten van Landbouw meldde deze week aan de Tweede Kamer met geld over de brug te komen. Voor de periode 2023 en 2027 wil de minister samen met de provincies 67,5 miljoen euro beschikbaar stellen voor het Aanvalsplan Grutto.

Als er niet snel wordt ingegrepen verdwijnt de grutto uit het landschap.

Als er niet snel wordt ingegrepen verdwijnt de grutto uit het landschap.

Volgens initiatiefnemer en oud-minister Pieter Winsemius is dat een mooi bedrag, maar nog lang niet toereikend. ,,Er is nog een pak geld extra nodig om het volledige aanvalsplan uit te voeren. Alleen dan kunnen we daadwerkelijk het verschil maken voor de weidevogels.”

Het plan wordt volgens hem alleen succesvol bij een volledige uitvoering. ,,Half werk verrichten zou fataal zijn en alle hoop op herstel van de weidevogelstand de grond in stampen.”

Weidevogelbeheer

Om de grutto en andere weidevogels die al jaren kampen met afnemende aantallen voor het weidelandschap te bewaren, moeten er volgens het plan dertig gebieden van duizend hectare komen waar natuurbeheerders en boeren zich richten op weidevogelbeheer.

Verder moeten er meer open weidegebieden komen met een hoog waterpeil en een bloemrijk grasland waar laat wordt gemaaid. Boeren moeten voor het natuurbeheer gecompenseerd worden.

Hoewel het plan al in november vorig jaar werd gepresenteerd, bijna de hele Tweede Kamer zich erachter schaarde, ruim 86.000 mensen het in een petitie ondersteunden en ook minister Schouten zelf er positief tegenover stond, kwam ze tot nu toe nog niet met geld over de brug. Eind vorig maand nam de Tweede Kamer nog een motie aan om de minister tot spoed te manen.

Ingewikkeld

De minister was volgens Winsemius laat met de toezegging. ,,Maar ik wil het ook voor haar opnemen, want het is ook erg ingewikkeld. Zo moest ze overleggen met de zes weidevogelprovincies. Ook moest er geld van gewone boeren naar gruttoboeren worden overgeheveld. Dat is per boer niet veel, maar wel lastig om ze over te halen. Het geld moet vanuit het potje van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid komen, wat pas volgend jaar ter beschikking komt. Maar dan zou het nog een jaar duren, waarop de minister nu al voor ons geld heeft vrijgemaakt.”

Eerste golf

Met de tien miljoen kan de stichting met de eerste golf van zeven gruttoterreinen aan de slag. ,,Nederland telt nog een stuk of dertig kansrijke gebieden voor weidevogels. We kunnen voor de eerste zeven nu meerjarige contracten voor de boeren opstellen. Die moeten wel de zekerheid hebben dat het niet na een jaar stopt, want ze gooien wel hun bedrijfsvoering over de kop.”

Begin volgend jaar begint de stichting samen met onder andere de Rabobank, FrieslandCampina en Aware verdienmodellen uit te werken. Daarbij zal ook het vasthouden van CO2 door hogere waterstanden geld in het laatje brengen. Voor de periode 2023 tot 2027 heeft de minister met co-financiering 67,5 miljoen toegezegd. Dat is volgens Winsemium nog zo’n twintig miljoen te weinig.

Lange periode

Mocht er minder geld beschikbaar blijven dan zouden er minder kansgebieden kunnen worden aangepakt. Maar eigenlijk zijn de uitgekozen dertig volgens hem een minimum. ,,In die gebieden is de slag nog niet verloren. Maar het is wel de bedoeling dat van daaruit de weidevogelkansgebieden verder uitwaaieren.”

Volgens Hans van der Werf van de Friese Mileufederatie, met Vogelbescherming Nederland en It Fryske Gea mede-initiatiefnemer van het plan, is de animo onder boeren groter dan er geld beschikbaar is. ,,Maar het is voor hen wel belangrijk te weten dat het over een lange periode gaat. Als we het hebben over meer dan twaalf jaar, stappen ze makkelijker in.”