Reduzumers pakken verduurzaming van hun huizen zelf op en stellen een lijst op van energiebesparende maatregelen

Inwoners van Reduzum helpen hun dorpsgenoten om energiebesparende maatregelen in huis door te voeren. Dankzij de inzet van vijftien energiecoaches zijn er honderden meters tocht- en brievenbusstrippen en grote aantallen ledlampen besteld.

Een dorpsmolen bij de provinciale weg bij Reduzum.

Een dorpsmolen bij de provinciale weg bij Reduzum. Foto: Marchje Andringa

De actie is een initiatief van Doarsbelang, met hulp van de gemeente Leeuwarden, woningcorporatie Elkien, Buurtkracht en de Energiebank Friesland. Na een wervingsactie bij 170 adressen in het dorp, bleek de animo voor energiebesparende maatregelen groot.

Nieuws

menu