Dit artikel is vandaag gratis

Regels voor herplant bij bomenkap worden in Fryslân vaak aan de laars gelapt

Het areaal bomen in Fryslân neemt af.

In 80 procent van de bij de provincie gemelde gevallen van bomenkap deugt iets niet met de herplantplicht. Na de verplichte periode van drie jaar is er of helemaal niks, of te weinig teruggeplant.

Dat zegt Hilda Meines, toezichthouder Wet natuurbescherming bij de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) in de maandelijkse nieuwsbrief van de provinciale milieudienst.

Elzensingels, boomwallen, houtopstanden, bomenrijen langs wegen en kleine hakhoutbosjes van meer dan twintig bomen of tien are buiten de bebouwde kom zijn beschermd volgens de Wet natuurbescherming. Het omhakken van bomen is niet verboden, maar er geldt wel een meldingsplicht en de plicht tot herplant binnen drie jaar.

Meines: ,,Van de tien meldingen die wij controleren heeft er in acht gevallen geen of te weinig herplant plaatsgevonden. Er wordt ook vaak gekapt zonder kapmelding, maar hier hebben we nog geen totaaloverzicht van. Kappen zonder melding komt erg vaak voor. Dan komt er ook geen herplant, terwijl dat wel verplicht is. Op deze manier gaat de hoeveelheid houtopstand snel achteruit.”

Nieuws

menu