Regering moet meer haast gaan maken met het redden van de weidevogels

De regering moet binnen zes weken duidelijk maken hoe er zo snel mogelijk aan het Aanvalsplan Grutto kan worden begonnen. Daartoe riepen de vier regeringspartijen plus SP, PvdA en GroenLinks, gisteren op in een motie die werd ingediend bij een commissievergadering over de initiatiefnota Weidse blik op de weidevogels.

Een Kamermeerderheid vindt dat er haast moet worden gemaakt met de uitvoering van het Aanvalsplan Grutto.

Een Kamermeerderheid vindt dat er haast moet worden gemaakt met de uitvoering van het Aanvalsplan Grutto. Foto: Henk Bootsma

Voor het aanvalsplan van oud-minister Pieter Winsemius is veel steun in de Kamer, bleek afgelopen november. Provincies waterschappen en andere partijen willen graag aan de slag met het reddingsplan voor de grutto en andere weidevogels. Maar het schort nog aan een structurele financiële bijdrage van het rijk.

Demissionair-minister Carola Schouten gaf echter aan niet over haar graf te willen regeren. Ook is zij niet de enige die er over gaat omdat ook provincies en diverse organisaties bij het plan zijn betrokken.

Veel enthousiasme

Net als voor het Aanvalsplan was er in de commissie ook veel enthousiasme voor de initiatiefnota van CDA-er en melkveehouder Maurits Von Martels. Mikt het Aanvalsplan vooral op grotere weidevogelgebieden in zes provincies, waaronder Fryslân,van minimaal 1000 hectare en een kern van 200 hectare, zijn nota wil vooral meer boeren in staat stellen aan weidevogelbeheer te doen.

Boeren stimuleren meer weidevogelgebieden te creëren en daar ook meer geld voor vrij te maken moet de kansen voor de grutto en kievit doen keren

Twee jaar geleden waren er ruim 9000 boeren en landeigenaren die aan agrarisch natuurbeheer deden en samen 78.000 hectare Natuur- en landschappen beheren. Ondanks alle maatregelen neemt het aantal weidevogels echter nog steeds af. Boeren stimuleren meer weidevogelgebieden te creëren en daar ook meer geld voor vrij te maken moet de kansen voor de grutto en kievit doen keren.

Lees ook: Tien jaar uitstel bij doelstelling weidevogels in Fryslân, extra maatregelen worden genomen

Von Martels wil bestaande weidevogelgebieden verbeteren en boeren steunen het landschap weidevogelvriendelijker te maken, mits passend binnen de bedrijfsvoering. Ook zouden predatoren als de vos en de steenmarter harder moeten worden aangepakt. CDA-er Gerard van den Anker diende een motie in om landelijk de jacht op steenmarters toe te staan. Dat vond Schouten meer een zaak voor de provincies.

Rampzalig

De oproep tot jacht op predatoren riep de meeste discussie op. Zowel GroenLinks, Partij voor de Dieren als de SP wezen er op dat vooral de intensieve landbouw rampzalig heeft uitgepakt voor de weidevogels. ,,En dan moeten de vos en de steenmarter worden afgeschoten?” vatte Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren zijn bezwaren samen.

Eerst maar eens het land goed inrichten voor de weidevogels en zorgen voor een hoger waterpeil

Anders dan die partij is GroenLinks niet tegen het afschieten van predatoren, maar alleen als laatste redmiddel. ,,Eerst het land goed inrichten voor de weidevogels en zorgen voor een hoger waterpeil. Als dan predatoren alsnog je inspanningen teniet dreigen te doen pas de jacht inzetten”, vond Laura Bromet.

Lees ook: Commentaar: Polderen we landschap en vogels niet kapot?

Volgens Frank Futselaar van de SP kunnen weidevogels niet zonder landbouwgebieden. ,,Maar door andere intensieve landbouw is de bron voor de rijkheid aan vogels nu het probleem geworden.” Om boeren over te halen hun land weidevogelvriendelijker in te richten, zouden de beheerscontracten eerder minimaal twintig jaar moeten lopen in plaats van de huidige zeven jaar. Schouten beloofde daar later in de Kamer op terug te komen.

Nieuws

menu