Onverklaarbare rekenmodellen en verkeerde berekeningen bij verdeling van het gemeentefonds: het Noorden komt er nóg slechter van af

Opnieuw blijken de rekenmodellen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) niet te kloppen bij de verdeling van het gemeentefonds per 2023. Gemeenten in de drie noordelijke provincies komen er na meerdere nieuwe correcties nog steeds bekaaider van af dan het ministerie zelf doet voorkomen.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Dat blijkt uit eigen doorrekeningen van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) en de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG). Het gaat om rekenfouten die het ministerie van BZK heeft gemaakt voor het vaststellen van het gemeentelijke budget voor kinderen met een voogdijmaatregel en 18-plussers.

Nieuws

menu