Rekeningrijden met regio-tarief is voor Fryslân eerlijker

Mocht de overheid overgaan tot rekeningrijden dan is één kilometertarief voor heel Nederland nadelig voor Fryslân en andere plattelandsgebieden, stelt Menno Keulen.

De invoering van rekeningrijden zou indertijd wel invloed hebben gehad op het autogebruik, blijkt uit een onderzoek van Henk Meurs van adviesbureau MuConsult voor de provincie.

De invoering van rekeningrijden zou indertijd wel invloed hebben gehad op het autogebruik, blijkt uit een onderzoek van Henk Meurs van adviesbureau MuConsult voor de provincie. Foto: Pixabay

Volgens de beleidsmedewerker verkeer en vervoer van de provincie leggen inwoners van Fryslân gemiddeld meer kilometers per persoon af dan randstedelingen. ,,Een autorijder in Nederland legt gemiddeld vijftien kilometer per dag af, in Fryslân ligt dat rond de negentien kilometer. Dan valt een vlaktaks voor Friezen nadelig uit.”

Hoewel het huidige regeerakkoord rekeningrijden afwijst, laaide de discussie over het betalen per gereden kilometer in plaats van een vast bedrag per maand vorige week weer op. Zo’n 58 procent van de bevolking wil de huidige wegenbelasting inruilen voor een vorm van rekeningrijden, bleek uit een onderzoek. De vlaktaks genoot daarbij de voorkeur.

Grotere afstanden

Dat Friezen gemiddeld meer kilometers afleggen, hangt volgens Keulen samen met de grotere afstanden die ze moeten afleggen naar hun werk en voorzieningen als winkels en ziekenhuizen. ,,Ook is het openbaar vervoer hier niet te vergelijken met de voorzieningen in de Randstad.”

Het openbaar vervoer is hier niet te vergelijken met de voorzieningen in de Randstad

Per regio verschillende tarieven hanteren, pakt volgens Keulen voor plattelandsgebieden eerlijker uit. ,,Als je, zoals in Fryslân, afhankelijker bent van een auto ligt een lager kilometertarief voor de hand. En als een Fries in de Randstad rijdt, betaalt hij natuurlijk het daar geldende tarief.”

Rekeningrijden

Zo’n tien jaar geleden laaide de discussie rond rekeningrijden ook op. De provincie Fryslân reageerde volgens Keulen toen terughoudend op het uitgebrachte advies ‘Anders betalen voor mobiliteit’. ,,Er werd toen ook gewezen op de verschillen per regio en dat plattelandsgebieden extra worden getroffen als er één regeling zou komen.”

De invoering van rekeningrijden zou indertijd wel invloed hebben gehad op het autogebruik, blijkt uit een onderzoek van Henk Meurs van adviesbureau MuConsult voor de provincie. ,,Daar werd gekeken naar het effect van een platte kilometerheffing dus ongeacht de tijd of plaats waarop werd gereden. Dat zou voor bijvoorbeeld winkelcentra effect kunnen hebben. Door een kilometerheffing wordt het minder aantrekkelijk voor koopjes naar zo’n centrum te rijden. In totaal zou een vlaktaks in Fryslân toentertijd zo’n 3 procent minder autoritten betekenen.”

Werkgever betaalt

Welk effect rekeningrijden nu in Fryslân zou hebben, hangt volgens Keulen sterk af van de vorm. ,,Laat je autorijders meer betalen tijdens de spits dan geeft dat een ander effect dan wanneer de hoogte afhankelijk is van een regio. En als bijvoorbeeld werkgevers die extra kosten via woonwerkverkeer-vergoedingen betalen, werkt zo’n prikkel ook weer minder.”

Lees ook: Commentaar: Spitsheffen wordt onvermijdelijk

Nieuws

menu