Noordoost-Fryslân heeft te weinig zicht en grip op de jeugdzorg, zegt de Rekenkamer, 60 procent van de zaken blijft buiten beeld

De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel hebben te weinig zicht op de resultaten en maatschappelijke effecten van de jeugdzorg. Het is bovendien te moeilijk voor de gemeenten om hun taak als regisseur van het jeugdzorgbeleid goed uit te voeren. Dat zijn twee van de conclusies van de Rekenkamercommissie Noardeast-Fryslân en Dantumadiel (RKC).

Als gemeente de regie houden over de jeugdzorg blijkt moeilijk, schrijft de lokale rekenkamer.

Als gemeente de regie houden over de jeugdzorg blijkt moeilijk, schrijft de lokale rekenkamer. Foto: Shutterstock

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân gaf de RKC vorig jaar juni opdracht om onderzoek te doen naar de jeugdzorg in de gemeente. Dit naar aanleiding van een zaak die in de maanden daarvoor aan het licht kwam over een veertienjarige inwoonster van Dokkum die in 2021 in het behandelcentrum Woodbrokers in Kortehemmen werd opgenomen.