Algemene Rekenkamer: het Nederlandse weidevogelbeleid is mislukt. Wat nu?

De aanpak voor de bescherming van weidevogels werkt niet, concludeert de Algemene Rekenkamer. Er wordt steeds meer geld aan uitgegeven, terwijl de vogelstand daalt.

Tureluur in een weiland op Texel.

Tureluur in een weiland op Texel. Foto: Shutterstock

De Algemene Rekenkamer onderzocht in hoeverre subsidies en ander beleid van het ministerie van Landbouw de afgelopen decennia heeft geholpen om soorten als grutto, kievit, tureluur en scholekster te beschermen. Al sinds 1975 hebben landbouwministers daar plannen voor gehad, maar de doelen bleven lang onduidelijk. Pas in 2018 werd een streefgetal genoemd van 40.000 broedende gruttoparen, maar minister Carola Schouten zei er niet bij in welk jaar dat aantal gehaald moet worden.

Nieuws

menu