Reuring rond Warren houdt aan met proef Omgevingsplan

Tot drie keer toe wees de raad bouwen in De Warren bij Burgum af. En nu komt er een proef-Omgevingsplan waarbij dat toch weer een optie lijkt. Initiatiefgroep De Warren Natuurlijk Groen baalt ervan.

Zoon Hindrik en vader Eddy Westra, boer in De Warren, Simon Meinema en Theo Claassen, allen betrokken bij initiatiefgroep De Warren Natuurlijk Groen.

Zoon Hindrik en vader Eddy Westra, boer in De Warren, Simon Meinema en Theo Claassen, allen betrokken bij initiatiefgroep De Warren Natuurlijk Groen. Foto: Marcel van Kammen

,,Wy ha mei in soad muoite dizze karre yn beweging brocht, en no’t er begjint te riden, springe der ynienen allegear oaren op”, zegt Simon Meinema van De Warren Natuurlijk Groen over de planvorming voor het omstreden terrein bewesten Burgum. ,,Dat docht gjin rjocht oan ús inisjatyf.”

In juli 2019 schoot de raad van Tytsjerksteradiel een plan voor woningbouw in De Warren af. Daarop werd een burgerinitiatief gelanceerd om de landschappelijke waarden van het gebied te behouden en ruimte te bieden aan extensieve, natuurinclusieve landbouw, gemeenschapsgroentebouw en een verkooppunt van streekproducten. De raad liet passages over bouwen in De Warren verwijderen uit de Woonvisie en de Kadernota.

,,Dan moet je ervan uit kunnen gaan dat bouwen echt buiten beeld is”, zegt Theo Claassen van de initiatiefgroep, waarbij ook vier boeren uit het gebied zijn aangesloten. Onder meer de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden, It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland geven steun aan de plannen.

Maar intussen hebben zich meer geïnteresseerden gemeld voor het terrein van in totaal zo’n vijftig hectare. Paardentransportbedrijf Horses2Fly uit Jistrum zou op twintig hectare in het noordoostelijke deel van het gebied een manege willen beginnen.

In proefprojekt yn sa’n kontroversjeel gebiet, is freegjen om wjerstân

Projectontwikkelaar TOECK uit Burgum heeft bovendien een visie-stuk bij de gemeente ingediend voor de bouw van ,,meer dan twintig en minder dan 150 woningen”, aldus Dennis Heins van TOECK, op ,,minder dan de helft van die vijftig hectare”.

Heins vindt dat de gemeente ,,een grote kans laat schieten” als ze niet voor woningbouw zou kiezen. ,,De gemeente heeft de grond al in eigendom en de druk op de woningmarkt is enorm.”

Die is volgens Heins de laatste tijd zo toegenomen dat er sprake is van een nieuwe situatie ten opzichte van 2019. ,,Een meerderheid in de raad zag het toenmalige plan niet zitten. Maar er komt nu een nieuw plan.”

Heins ziet een woongebied voor zich met huizen aan het water, vrijstaand of in een blok, en naar het noorden toe mogelijk ruimte voor een woongroep, waarbij de omliggende ruimte door de bewoners samen wordt beheerd. ,,We denken voor het hele plan aan zo’n dertig woningen in het lagere segment en de rest in het midden- tot hogere segment.”

Dat zou de beste kansen bieden voor de gemeente om financieel wat aan de exploitatie over te houden, stelt Heins. ,,Waarbij ik wil waarschuwen voor al te ambitieuze eisen vooraf. Als je het een stapje beter wilt doen dan de concurrentie, bijvoorbeeld wat duurzaamheid betreft, betaal je daar al snel een forse prijs voor.”

Proefproject

De gemeenteraad heeft intussen bepaald dat De Warren een proefproject wordt voor de nieuwe Omgevingswet, waarbij iedereen met een plan mag meepraten. Ook TOECK.

De huidige Woonvisie staat bouwen in De Warren niet toe, maar De Warren Natuurlijk Groen is bang dat het college de raad simpelweg zal vragen die aan te passen als die gecharmeerd is van het nieuwe woningbouwplan.

Wy ha dizze karre yn beweging brocht en no’t er begjint te riden, springe der ynienen allegear oaren op

,,Wij waren eerst en nu ligt ineens alles weer open”, zegt Claassen. Hij is ook kritisch op de manier waarop de gemeente met het burgerinitiatief is omgegaan. ,,Er zijn regels vastgelegd hoe een gemeente dat hoort te doen. Die zijn onder meer: hulp en ondersteuning op maat bieden en actief informeren over de mogelijkheden. Dat hebben wij niet zo ervaren. We moeten telkens bij de gemeente om informatie vragen over andere plannen voor het gebied en krijgen die maar mondjesmaat.”

In een schriftelijke reactie van communicatieadviseur Hielke Jan Ellens gaat Tytsjerksteradiel niet in op vragen over die kritiek: ‘De gemeente heeft periodiek contact met de initiatiefnemers van De Warren Natuurlijk Groen.’ In de reactie wijst de gemeente vooral naar de ‘nadere gedachtevorming rond De Warren’ die de komende maanden gaat plaatsvinden in de proef-Omgevingsplan.

Van tafel

Volgens de initiatiefgroep blijft er nauwelijks wat van hun plan over als er een manege en woningbouw zouden komen. De gemeenschappelijke groente- en fruittuinen zijn dan sowieso van tafel en voor extensivering van de landbouw blijft er te weinig grond over om dat rendabel te kunnen doen, stelt boer Eddy Westra.

Heins van TOECK begrijpt het ongenoegen van de burgerinitiatiefgroep eigenlijk wel. ,,Je zou kunnen zeggen dat we een beetje parasiteren op hun plan. Ik snap wel dat ze even totaal niet happy zijn. Maar een vraag is of hun plan financieel wel te realiseren is. Laten we er samen eens over praten.”

De Warren Natuurlijk Groen houdt vooralsnog vast aan het eigen voorstel. ,,In proefprojekt yn sa’n kontroversjeel gebiet, is freegjen om wjerstân”, zegt Meinema. ,,Wy slypje de messen en binne klear foar in fûle diskusje.”

Het is de bedoeling dat de raad in maart kaders en voorwaarden aan het proef-Omgevingsplan meegeeft en dat er vervolgens gesprekken plaatsvinden voor het opstellen van het plan, dat waarschijnlijk in de zomer naar de raad wordt gestuurd.

Nieuws

Meest gelezen

menu