Ried ontvangt buitenlandse ‘dorpsgenoten’

Ze wonen allemaal in een dorp of streek met de naam ‘Ried’: de tweehonderd internationale bezoekers van het zesde Riedertreffen, in Ried. „Intussen bindt ons zoveel meer dan een plaatsnaam.”

Koffie met oranjekoek was er zaterdagochtend bij het Riedertreffen voor de mensen uit Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk én de inwoners van het Friese Ried.

Koffie met oranjekoek was er zaterdagochtend bij het Riedertreffen voor de mensen uit Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk én de inwoners van het Friese Ried. Foto: Niels Westra

Het is een zeldzaam verschijnsel in het toeristenluwe Ried: reisbussen vol gasten manoeuvreren zaterdagochtend door de hoofdstraat. Riedster en Friese vlaggen hangen uit en er is een grote feesttent opgebouwd. Na een ‘slach troch it doarp’ stroomt een vijftigtal Zwitserse Riedsters de tent binnen voor koffie met oranjekoek.

Sommige reizigers hebben er al een goeie twaalfhonderd kilometer op zitten om er dit weekeinde bij te zijn. Ze komen uit zeven dorpen en streken in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk die ook ‘Ried’ heten, of het woord ‘Ried’ in de naam hebben.

Dat klinkt als een tamelijk arbitraire reden voor een feestje. Maar helemaal toevallig is het niet, legt Ulrike Kraft uit, die met haar man Rudolf in het Hessische Ried woont, langs de Rijn. ,,‘Ried’ betekent in het Duits zoiets als moerassig rietland. Alle plaatsnamen met ‘Ried’ hebben dus een vergelijkbaar landschap.”

We waren een keer op vakantie hier en toen viel me de plaatsnaam op, het was toeval

Overigens stamt de Nederlandse plaatsnaam Ried af van het woord ‘rith’, dat iets betekent als ‘stroom’ - net iets anders dan ‘moerassig rietland’, maar: Ried is de naam, en dat is wat telt.

Terwijl de meeste gasten in Leeuwarder hotels overnachten, staat het echtpaar Kraft al sinds dinsdag op de camping bij het jachthaventje in Ried. Ulrike heeft al meerdere Riedertreffens meegemaakt. ,,Het is de gezelligheid, nieuwe mensen ontmoeten en bijpraten met bekenden.”

Het treffen is ook al eens in ‘hun’ Ried georganiseerd. Maar geen enkele naamgenoot is zo laaggelegen als de Friese. ,,Het grootste verschil met de andere Rieden zijn de sloten hier. En er is hier minder industrie dan bij ons langs de Rijn.” Maar ze zien ook veel overeenkomsten. ,,De landbouw met maïs, aardappelen en groente is hier net als bij ons. Alleen jullie hebben wel veel meer koeien!”

Dat het Friese Ried onderdeel is geworden van een internationaal netwerk van Riedsters is te danken aan Ernst Meeder, uit het Zwitserse Ried bei Kerzers, in de buurt van Bern. Hij was er dit weekeinde, net als alle andere keren, ook weer bij.

,,We waren een keer op vakantie in deze contreien en toen viel me deze plaatsnaam op. Het was toeval. Ik heb zomaar bij een huis aangeklopt met het voorstel om de Nederlandse en Zwitserse Riedsters met elkaar in contact te brengen. Nou, dat vond die man een heel aardig idee en zo is het begonnen.” Die man, Wierd Riemersma, kon er dit weekeinde helaas niet bij zijn.

Veertien Rieden

Er werden persoonlijke contacten aangeknoopt met Riedsters in Duitsland, Oostenrijk en elders in Zwitserland. Zo werd in 1985 het eerste Riedertreffen georganiseerd, met bewoners uit veertien Rieden. Ondanks het succes liet het tweede treffen op zich wachten tot 1999 en sindsdien is het elke vijf jaar raak.

,,In Duitsland waren lokale landbouwcoöperaties een belangrijke steun bij het organiseren”, aldus Meeder. Met het moerassige landschap als voornaamste gelijkenis tussen de Rieden, was er bij de ontmoetingen dikwijls aandacht in het programma voor de lokale landbouw.

Ook ditmaal. Zaterdagmiddag was er voor de gasten een bezoek aan een akkerbouwer en een veeboer, met een boerenlunch tussen de koeien, vertelt medeorganisator Wietse Punter. Daarna ging het met de bus verder naar Harlingen en het Waddeninfocentrum op de Afsluitdijk.

De landbouw met maïs, aardappelen en groente is hier net als bij ons. Alleen jullie hebben wel veel meer koeien!

Vrijdag- en zaterdagavond was er een warm buffet in de tent en die tweede avond presenteerden de verschillende dorpen en regio’s zich met muziek, dans en zang. ,,Foar dizze gelegenheid is ek it Riedster korps wer nij libben ynblaasd”, vertelt Punter.

,,Het gaat puur om de menselijke contacten”, zegt Meeder. Toch zou het in deze vorm wel eens het laatste Riedertreffen kunnen zijn, denkt hij. ,,Jongeren hebben andere interesses en de voorbereiding kost enorm veel tijd en energie.”

En dan is er voor de Friese Riedsters ook nog de taalbarrière. Punter: ,,Ik sette dan wolris wat yn GoogleTranslate, mar dêr komt sok raar guod út!” Gelukkig is er Mario, die in Duitsland geboren en getogen is, maar sinds 2004 in Ried woont. Hij helpt bij de communicatie met de Duitstaligen, bij rondleidingen en het vertalen van brieven en andere teksten.

,,Er wordt veel gesproken over de grote verschillen binnen Europa, maar als je een paar mensen bij elkaar zet, dan blijken de overeenkomsten veel groter - al bindt hen op het eerste gezicht alleen een plaatsnaam. En de kleine verschillen die er dan zijn, die maken het juist leuk.”

Nieuws

menu