Rijk moet meer oog hebben voor de regio’s

De rijksoverheid heeft onvoldoende inhoudelijke kennis van wat er speelt in de regio. Ook ontbreekt het op de departementen aan belangstelling voor de zorgen en noden van regio’s. Dit staat een effectieve samenwerking tussen het rijk en regio’s in de weg.

,,Den Haag zich meer verdiepen in wat er speelt in de verschillende regio’s”, aldus Caspar van den Berg, hoogleraar bestuurskunde aan de Campus Fryslân van de RUG en lid van de ROB.

,,Den Haag zich meer verdiepen in wat er speelt in de verschillende regio’s”, aldus Caspar van den Berg, hoogleraar bestuurskunde aan de Campus Fryslân van de RUG en lid van de ROB. JERRY LAMPEN

Dat concludeert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in het rapport Rol nemen, ruimte geven , dat gisteren werd gepresenteerd. In het rapport analyseert de ROB in opdracht van demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) de verstandhouding tussen het rijk en de decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen).

Nieuws

menu