Rijksgeld brengt oplossing nabij voor Hegewarren

Een oplossing voor de veenweideproblematiek in de polder Hegewarren bij Oudega (Sm.) is een flinke stap dichterbij. De provincie krijgt 22 miljoen euro van het rijk om bodemdaling en CO2-uitstoot tegen te gaan in dat gebied en in De Deelen bij Aldeboarn.

De Hegewarren bij Oudega (Sm.).

De Hegewarren bij Oudega (Sm.). Foto: Marcel van Kammen

De rijksmiljoenen kunnen onder meer gebruikt worden om boeren in Hegewarren die daartoe bereid zijn, uit te kopen en te verplaatsen, aldus gedeputeerde Douwe Hoogland.

,,Wy binne hjir bliid mei. Dit is in goed resultaat”, reageert Hoogland, die met het rijk en vijf andere provincies moest onderhandelen over de toewijzing van honderd miljoen euro voor de veenweide-aanpak. Eveneens 22 miljoen euro gaat naar Zuid-Holland. Noord-Holland en Utrecht krijgen elk achttien miljoen, Overijssel vijftien miljoen en Groningen vijfmiljoen euro.

Startkapitaal

,,It is in startkapitaal. Wy kinne hjir foarearst mei út de fuotten.” Naast het rijksgeld hebben de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân samen de komende tien jaar 35 miljoen euro beschikbaar voor het totale veenweidegebied.

Het was de bedoeling dat de zeven boeren in polder Hegewarren uiterlijk in juni duidelijkheid zouden krijgen over hun toekomst. Dat is niet gelukt, doordat het verwachte rijksgeld er nog niet was en de coronacrisis zorgde voor vertraging in het gebiedsproces. Boeren en vertegenwoordigers van Wetterskip Fryslân en provincie konden niet samenkomen.

Opkopen

Hoogland is blij dat er nu wel duidelijkheid is over het rijksgeld, al is het niet voldoende voor een totaaloplossing voor de gehele Hegewarren. Het opkopen van de zeven bedrijven kost naar schatting ongeveer dertig miljoen euro. De boeren zijn bereid ‘mee te werken aan verplaatsing’, schrijft ook minister Carola Schouten van Landbouw.

Wat wolle de boeren sels, wat freegje se foar de grûn, wêr binne mooglikheden om nei te ferpleatsen?

Op welke termijn het opkopen zou kunnen beginnen, kan Hoogland niet zeggen. ,,Dat giet net fan hjoed op moarn en it hinget fan in soad faktoaren ôf. Wat wolle de boeren sels, wat freegje se foar de grûn, wêr binne mooglikheden om nei te ferpleatsen?” Ook in de polder verder boeren met een hoger waterpeil is niet uitgesloten, aldus Hoogland.

Boeren reageren gelaten op nieuw uitstel De Hege Warren

Volgens Wietse Kooistra staan alle boeren aan de Hegewarren er ongeveer hetzelfde in. ,,We hoeven of willen niet weg, maar als we hier volgens wet en regelgeving niet langer mogen blijven, dan gaan we wel." Daarvoor moet er wel een goede en eerlijke regeling komen, vinden veehouders Kooistra, Arendsz, en De Groot.

Verder ligt nog steeds de mogelijkheid op tafel dat ontpoldering wordt gecombineerd met de aanleg van een nieuwe vaarweg naar Drachten door de huidige polder.

Naar verwachting nemen Gedeputeerde Staten kort na de zomer een besluit over de precieze besteding van de 22 miljoen euro. Hoogland hoopt later opnieuw rijksgeld binnen te halen uit een tweede tranche veenweidemiljoenen.

Nieuws

menu