Rijksmonumenten Fryslân ontvangen miljoenen euro’s subsidie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft deze week bekend gemaakt dat er landelijk in totaal 111,2 miljoen euro aan subsidies is toegekend voor de instandhouding van rijksmonumenten. In Fryslân krijgen 128 rijksmonumenten een subsidie.

De Kaeidyk in Workum, met links op de voorgrond de leugenbank.

De Kaeidyk in Workum, met links op de voorgrond de leugenbank. Foto: Simon Bleeker

Daarvan gaat 43 miljoen euro naar woonhuissubsidie, bestemd voor rijksmonumenten met een woonfunctie. De overige 68,2 miljoen euro wordt besteed als de instandhoudingssubsidie, bedoeld voor het onderhoud van rijksmonumenten voor de komende zes jaar.

In Fryslân krijgen 128 rijksmonumenten een instandhoudingssubsidie toegekend van het RCE: 22 in Súdwest-Fryslân, 21 in de gemeente Leeuwarden, twintig in de gemeente Heerenveen, zestien in Waadhoeke, elf in Tytsjerksteradiel, acht in Achtkarspelen, zeven in Noardeast-Fryslân, zes in Dantumadiel, vier in De Fryske Marren, vier in Opsterland, drie op Terschelling, drie in Weststellingwerf, twee in Smallingerland en een in Ooststellingwerf. Van de woonhuissubsidie is geen overzicht openbaar gemaakt.

Blokhuispoort

De Friese instandhoudingssubsidie is in 2021 in totaal goed voor zo’n 4,9 miljoen euro. Daar zitten flinke uitschieters tussen: zo krijgt de Blokhuispoortgevangenis in Leeuwarden een subsidie van 714.506 euro. Dat is de derde grootste subsidie die landelijk is toegekend.

De historisch tuin- en parkaanleg bij Stania State in Oentsjerk ontvangt 180.073 euro en op plaats drie in Fryslân staat het St. Werenfridus in Workum, dat 171.304 euro aan subsidie krijgt. Het kleinste toegekende Friese subsidiebedrag is 360 euro en gaat naar de klokkenstoel in De Knipe. De Heerenveense klokkenstoelen in Nieuweschoot, Mildam en Oranjewoud krijgen een subsidie van 810 euro toegekend.

Leugenbankje

Ook het leugenbankje aan de haven in Workum krijgt een subsidie: 2160 euro. Leugenbanken komen vaak voor bij havens. De bank wordt van oudsher zo genoemd, omdat mensen (zoals zeelieden) daar samen kwamen om nieuwtjes uit te wisselen – en daar zaten ook wel eens (te) sterke verhalen tussen. Met het subsidiebedrag kan deze ontmoetingsplek weer even vooruit.

Andere voorbeelden van grotere subsidies zijn het Hooglandgemaal in Stavoren, dat 163.400 euro krijgt, het Stadhuis en de Hoofdwacht in Leeuwarden, goed voor een bedrag van 148.313 euro, en de rooms-katholieke Heilige Geestkerk in Heerenveen, die 122.652 euro ontvangt.