Rijksmonumenten Fryslân ontvangen miljoenen euro’s subsidie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft deze week bekend gemaakt dat er landelijk in totaal 111,2 miljoen euro aan subsidies is toegekend voor de instandhouding van rijksmonumenten. In Fryslân krijgen 128 rijksmonumenten een subsidie.

De Kaeidyk in Workum, met links op de voorgrond de leugenbank.

De Kaeidyk in Workum, met links op de voorgrond de leugenbank. Foto: Simon Bleeker

Daarvan gaat 43 miljoen euro naar woonhuissubsidie, bestemd voor rijksmonumenten met een woonfunctie. De overige 68,2 miljoen euro wordt besteed als de instandhoudingssubsidie, bedoeld voor het onderhoud van rijksmonumenten voor de komende zes jaar.

Nieuws

menu