Rijkswaterstaat start vervolgonderzoek naar de bereikbaarheid van Ameland in de toekomst

Rijkswaterstaat (RWS) is gestart met het Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030. Het onderzoek richt zich op de veerverbinding en daarbij op twee mogelijke oplossingen: de bestaande vervoersopstelling verbeteren of de havens verplaatsen.

Een baggerschip bij Harlingen.

Een baggerschip bij Harlingen. Foto: Archief Dick Manshande

RWS werkt samen met de gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân aan een duurzame oplossing voor de bereikbaarheid van het Waddeneiland na 2030. Die bereikbaarheid staat onder druk: er moet steeds meer gebaggerd worden om de vaargeul voldoende breed en diep te houden. Per passagier wordt ieder jaar ongeveer drie kuub zand en slib gebaggerd. Het baggeren kost veel geld en verstoort bovendien de natuur.

Andere havens

Nieuws

menu