Roerdomp als troef tegen het snelvaren op de Burgumer Mar

Eigenaren van speedboten en andere snelle boten weten pas vrijdag of ze weer mogen snelvaren op de Burgumer Mar. De rechtbank komt die dag met een uitspraak over de proef met het snelvaren, die een week geleden werd stilgelegd.

De Burgumer Mar bij avondlicht.

De Burgumer Mar bij avondlicht. Foto: Marcel van Kammen

Landschapsvereniging De Wâlden, de Marren vindt dat de mogelijke gevolgen van de proef voor de natuur onvoldoende zijn onderzocht. Dit bleek gisteren tijdens de rechtszitting over de snelvaarproef, een zaak die aangespannen was door de landschapsvereniging.

De gevolgen voor de natuur waren vooraf door onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga onderzocht. Zij keken onder andere naar de gevolgen voor de roerdomp, de kwetsbaarste vogel in het gebied. Volgens het onderzoeksbureau broedt de roerdomp niet in het zuidwestelijke deel van het meer, waardoor een afstand van honderd meter voldoende is tussen de snelle boten en de oever.

Fijne broedplek

Maar volgens voorzitter Mirjam Frieswijk van De Wâlden, de Marren broedt de roerdomp wel degelijk in dit gebied. Als dit zo is, moet er minimaal een afstand van 270 meter worden gehouden tot de oever. Dan blijft er in het zuidwestelijk deel, het enige stuk waar de snelvaarproef van dit jaar gold , te weinig ruimte over voor het snelvaren.

,,Juist omdat het hier een stuk rustiger is sinds het in 2003 werd verboden om te snelvaren op de Burgumer Mar, is dit een fijne broedplek voor roerdompen. Het kan zijn dat de roerdomp het ene jaar wel in het zuidwestelijke deel broedt en het andere jaar niet. Om dit uit te sluiten adviseren ornithologen om drie jaar lang onderzoek te doen.”

Stikstof

Frieswijk wees daarnaast op de risico’s voor zeldzame waterplanten en de otter. ,,Het snelvaren zorgt ervoor dat het water troebel wordt. Dit is schadelijk voor waterplanten en een risico voor de otter die juist van helder water houdt.”

Juist omdat het hier een stuk rustiger is sinds het in 2003 werd verboden om te snelvaren op de Burgumer Mar, is dit een fijne broedplek voor roerdompen

Ook moet de proef afgeblazen worden omdat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in mei door de Raad van State nietig is verklaard, vond Frieswijk. De manier waarop de mogelijke uitstoot van stikstof is berekend werd hierdoor afgekeurd. Deze berekening werd ook gebruikt bij de ontheffing die de provincie afgaf voor het verbod op het verstoren van broedende futen en karekieten.

Volgens advocaat Unique Pellekaan van de provincie heeft de provincie deze ontheffing dit voorjaar op basis van de juiste overwegingen afgegeven. ,,Dat de PAS onjuist was, betekent nog niet dat het ontheffingsbesluit onjuist was. Op basis van de feiten die toen bekend waren is dit correct uitgevoerd.”

De provincie vindt daarom dat de zaak alleen om het besluit rond de aanwijzing van de proef zou moeten gaan. De rechtbank liet gisteren echter weten beide besluiten in deze zaak te bekijken.

Regels overtreden

Tegenstanders van de proef brachten tenslotte naar voren dat diverse snelvaarders de regels aan hun laars lapten. Ze voeren buiten de afgebakende zones en toegestane tijden. Daarnaast zouden verboden jetski’s worden gebruikt.

Dat de PAS onjuist was, betekent nog niet dat het ontheffingsbesluit onjuist was

Frieswijk: ,,De proef gaat gepaard met onrust, intimidaties en bedreigingen. Hier is onlangs aangifte tegen gedaan.” De politie kon gisteren nog niet aangeven om hoeveel bedreigingen het gaat.

,,Je kon hier niet meer rustig en veilig roeien of kanoën toen er vanwege de proef met boten mocht worden geragd”, zegt een van de tegenstanders van de snelvaarproef die niet met zijn naam in de krant wil. ,,Op de weg hebben we daar circuits voor, waarom mag het dan wel op het water? Ik durf mijn naam niet te noemen, er zijn al meer mensen bedreigd.”

De dreigementen zijn niet bekend bij voorstanders van de proef. ,,Ik ha dêr neat fan heard”, zegt Sjaak Dijkstra, een van de initiatiefnemers van de snelvaarroute.

Volgens Dijksta zorgde de proef direct voor meer reuring op het meer. ,,Der wiene fuort mear boat-sjes. It wie krekt oft der in knop omset wie. Foar de tiid leine hjir heechút tsien boatsjes op in dei, no lei de mar fol. Dit is gjin mar foar sylboatsjes en wy sjogge ek hast gjin roeiboatsjes. Fan de jierren sechstich ôf mochtest hjir hurdfarre en dat sit der by in protte minsken noch yn. Boppedat glide de boaten oer it wetter en soargje se amper foar weagen.”

Fan de jierren sechstich ôf mochtest hjir hurdfarre en dat sit der by in protte minsken noch yn

Hij vindt het erg jammer dat de proef is stilgelegd. ,,Der binne in protte minsken bliid dat der werris wat bart op de mar. Der binne minsken dy’t sels in boat kocht hawwe of op fakânsje gien binne nei de Burgumer Mar om dizze proef.”

Jammer

Op de publieke tribune in de rechtszaal in Groningen zaten gisteren grotendeels voorstanders van de proef. Volgens voorzitter Mirjam Frieswijk van landschapsvereniging De Wâlden, de Marren die de zaak tegen de snelvaarproef aanspande, is het grootste deel van de omwonenden van de Burgumer Mar echter tegen de proef. ,,Dat geldt ook voor de leden van de watersportverenigingen van Burgum en Eastermar. Van de omwonenden is meer dan 70 procent tegen de proef, van de watersporters loopt dit op tot bijna 90 procent.”

Der binne in protte minsken bliid dat der werris wat bart op de mar

De provincie liet gisteren weten het jammer te vinden dat de proef vroegtijdig stil moest worden gelegd. ,,Deze tijd had mooi gebruikt kunnen worden voor het ophalen van informatie over de effecten van snelvaren”, zegt advocaat Unique Pellekaan van de provincie.

Te weinig handhaving

Tegenstanders vinden daarnaast dat er te weinig wordt gehandhaafd. Pellekaan wees er op dat er echter meer wordt gehandhaafd dan in andere snelvaargebieden. De provincie maakte eerder zeventigduizend euro vrij voor extra handhaving tijdens de proef en de gemeente Tytsjerksteradiel twintigduizend euro.

Deze tijd had mooi gebruikt kunnen worden voor het ophalen van informatie over de effecten van snelvaren

Volgens Frieswijk worden er echter nog regels overtreden op momenten dat er geen handhaving is. ,,Er wordt nog met jetski’s gevaren en er wordt zelfs op de Lits naar de Leijen gevaren.” Deze opmerking werd op de tribune beantwoord met gezucht en schuddende hoofden.

De rechter doet vrijdag uitspraak in de zaak over de snelvaarproef.

Lees ook: Commentaar: Wat mag meer reuring ons eigenlijk kosten?

Nieuws

menu