Rooms-katholieke gemeente in Drachten zamelt geld in voor Congo, maar ook voor de gezelligheid

Het is wel eens drukker geweest bij de inzameling voor Sam’s Kledingactie in Drachten, maar dat maakt André Kamsma’s enthousiasme er niet minder op. ,,Miskien is de aksje troch koroana wat minder bekend wurden. Minsken treffe elkoar net sa folle mear” zegt Kamsma. ,,Mar hjir leit dochs wol in kilo as fjouwerhûndert oan pûdfollen klean.”

Ben Miedema en André Kamsma lopen met zakken kleding af en aan.

Ben Miedema en André Kamsma lopen met zakken kleding af en aan. Foto: Jilmer Postma

Dan komt er toch nog een mevrouw langs. Ze haalt twee zakken uit de auto. ,,Voor Kroatië, toch?” vraagt ze aan Kamstra. ,,Nee, Congo!” antwoordt hij. ,,Congo? Ik dacht Kroatië. Ik heb een zak vol met dikke winterkleding. Dat is niet handig voor Congo.”

Nieuws

menu