Rubberbedrijf kan zich vestigen in Feanwâlden na fout gemeente Dantumadiel

Het bedrijf Rubber Verwerking Nederland (RVN) krijgt een automatisch verleende vergunning om zich te vestigen op bedrijventerrein De Swette in Feanwâlden. De gemeente Dantumadiel was te laat met een reactie op de vergunningaanvraag. Dorpsbelang Feanwâlden gaat in bezwaar.

Rubberkorrels, gemaakt van vermalen autobanden.

Rubberkorrels, gemaakt van vermalen autobanden. Foto: Remko de Waal

De vergunning van RVN is van rechtswege verleend, omdat de wettelijke termijnen om te reageren zijn verstreken. Volgens het college betekent dit dat het bedrijf zich mag gaan vestigen in Feanwâlden. De gemeente ging ervanuit dat zij eerst kon beslissen over het nieuwe bestemmingsplan Feanwâlden Sud en daarna pas over de aanvraag van RVN, die aan het nieuwe plan getoetst zou worden.