Ruim 1000 vierkante meter vol fitnessapperatuur en vitaliteitsspecialisten: Michel Bakker (21) wil sport in Dokkum met multifunctioneel beweegcentrum naar een hoger plan tillen

Dat voldoende sporten belangrijk is hoef je niemand meer uit te leggen, maar met Beweegcentrum Dokkum gaat Michel Bakker een stap verder. Hij biedt klanten een breed scala aan specialisten. Oftewel: ,,Alles wat mei fitaliteit te krijen hat ûnder ien dak.”

Michel Bakker, initiatiefnemer van Beweegcentrum Dokkum.

Michel Bakker, initiatiefnemer van Beweegcentrum Dokkum. Foto: Marcel van Kammen

Het was ergens begin dit jaar dat Michel Bakker (21) voor de zoveelste keer langs het voormalige Kooyenga-pand aan de Parklaan in Dokkum liep en dacht: ‘Hjir moat ik wat mei.’

Hoewel de maandenlange leegstand sinds het detacheringsbedrijf in februari 2020 naar de Randstad vertrok tot verpaupering had geleid, zag de oud-CIOS-student wel degelijk mogelijkheden om er een multifunctioneel bewegingscentrum te beginnen. ,,En no’t de finânsjes troch twa ynvestearders regele binne, kin ik myn fyzje útrôlje.”

,,In machtich moai plakje”, zegt Bakker terwijl hij door het raam naar het groen en waterpartij buiten kijkt. De kantine van het ruim duizend vierkante meter grote gebouw waarin hij zit moet over een paar maanden hebben plaatsgemaakt voor een fitnessruimte, de vleugel vol kantoorkamers gaat na een kleine verbouwing mogelijk al eerder open, met een verdieping lager ook nog eens kleedruimten en een krachthonk.

Uitwijken naar Leeuwarden of Heerenveen

Het idee achter Bakkers initiatief is dat inwoners van Dokkum en omliggende dorpen nu voor specifieke sport(hulp) vaak uitwijken naar Leeuwarden of Heerenveen, terwijl dit volgens hem helemaal niet nodig is. ,,Mei dit nije beweechsintrum heakje wy dêrop yn. Minsken kinne straks gebrûk meitsje fan in sa eksklusyf mooglike sportskoalle, mar ek by ús telâne foar ûnder oaren fysioterapy, massaazje, refalidaasje, fieding, ‘eerstelijnszorg’, coaching en personal training.”

Uiteindelijk doel? De Dokkumer gemeenschap fitter en vitaler krijgen, stelt Bakker, die vorig jaar zijn CIOS-diploma haalde en tot afgelopen zomer fulltime in een fitnesscentrum werkte. Daar leerde hij dat bewegen alleen niet voldoende is. ,,It draait om trije pylders, dy’t mei-elkoar de gouden trijehoeke foarmje: sport, fieding en sliep, wêrfan’t de twadde miskien noch wol it wichtichste is.”

Totale lifestyle

Binnen het nieuwe beweegcentrum wil Bakker mensen laten inzien dat het een niet zonder het ander kan. ,,Boppedat slút it oan by it byld dat hieltyd mear minsken om de ‘totale lifestyle’ tinke. Wy wolle har dêrby helpe, troch op it juste momint de juste hânfetten oan te bieden en tagelyk ek minsken oer de streek lûke dy’t de stap nei in sportskoalle no noch net doare te setten.”

De locatie te midden van groen, dichtbij de binnenstad en tegenover het sportpark helpt daarbij. Nu laatstgenoemde accommodatie (het Tolhuispark) binnenkort wordt gerenoveerd en plaats biedt aan nog een aantal extra verenigingen, kunnen er mooie samenwerkingen ontstaan, denkt Bakker. ,,En dêr wolle wy graach op ta. Spilers fan de fuotbalklup dy’t by ús komme foar in blessuerebehanneling bygelyks, mar ek heiten dy’t efkes in oerke de fitnesshal yndûke foar’t sy har soan of dochter wer ophelje fan de training.”

Bakker hoopt dat zijn onderneming over vijf jaar is uitgegroeid tot een begrip in de regio, ,,dêr’t minsken lekker sporte kinne, mar ek goed holpen wurde by har refalidaasje.”

Daarnaast moet er ruimte blijven voor leden die zomaar even binnenkomen voor een bakje koffie en een goed gesprek, vindt hij. ,,Want allinnich dan kinne wy de persoanlike begelieding jaan dy’t wy yn hûs hawwe, mei alles wat mei fitaliteit te krijen hat ûnder ien dak.”