Ruim 12,5 miljoen euro van het rijk voor het versterken van de Friese IJsselmeerkust. Werkzaamheden bij Workum, Hindeloopen, Mokkebank-Laaksum, de stranden van Gaasterland en Lemmer-Tacozijl

De IJsselmeerkust bij Lemmer-Tacozijl

De IJsselmeerkust bij Lemmer-Tacozijl Foto: provincie Fryslân

Om de Friese IJsselmeerkust te versterken stelt het rijk 12,6 miljoen euro beschikbaar. Met het geld voor het project Versterken Friese IJsselmeerkust (VFIJ) wordt de kust op diverse plaatsen aangepakt.

VFIJ is een samenwerking tussen het rijk en de regio om de kust niet alleen te versterken en te verbeteren maar ook te verfraaien. Regionaal werken naast de provincie Fryslân ook Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en verschillende natuurbeheerorganisaties mee. Zij zetten zich in voor het vergroten van de waterveiligheid, het verkleinen van de kans op wateroverlast en het verhogen van de waterkwaliteit. De regio stelt vijf miljoen euro beschikbaar voor VFIJ.

Werkzaamheden staan gepland bij Workum, Hindeloopen, Mokkebank-Laaksum, de stranden van Gaasterland en Lemmer-Tacozijl. Eind 2023 of begin 2024 gaat de eerste schep in de grond. De werkzaamheden moeten op 31 december 2025 zijn afgerond.