Ruim vijfhonderd mensen in bezwaar tegen vergunning rubberverwerker Feanwâlden

Dorpsbelangen Feanwâlden/Feanwâldsterwâl en de Ondernemersvereniging Feanwâlden hebben donderdag via Omgevingsburo Wiegersma een bezwaarschrift ingediend tegen de omstreden vergunning aan recyclebedrijf Rubber Verwerking Nederland (RVN). Het bezwaarschrift is opgesteld namens ruim vijfhonderd mensen uit Feanwâlden, Feanwâldsterwâl en Noardburgum.

De beoogde locatie van RVN op bedrijventerrein De Swette in Feanwâlden.

De beoogde locatie van RVN op bedrijventerrein De Swette in Feanwâlden. Foto: Marcel van Kammen

De gemeente Dantumadiel was vorige maand te laat met een reactie op de vergunningaanvraag, waardoor RVN automatisch een vergunning kreeg om zich te vestigen op bedrijventerrein De Swette in Feanwâlden. De gemeente ging er vanuit dat zij eerst kon beslissen over het nieuwe bestemmingsplan Feanwâlden Sud en daarna pas over de aanvraag van RVN. ,,Volgens Wiegersma had de vergunning best geweigerd kunnen worden. Daar zit onze frustratie: dat had de ambtenaar gelijk al kunnen doen’’, zegt woordvoerder Aije Klaren van Dorpsbelangen. In het bezwaarschrift wordt dan ook gevraagd om een schadevergoeding voor de kosten die zijn gemaakt om de vergunning alsnog tegen te houden.

Onzorgvuldig

Het bezwaarschrift stelt dat de gemeente onzorgvuldig heeft gehandeld bij de aanvraag van RVN. Zo zouden de bedrijfsactiviteiten, zoals het verwerken van gebruikte rubberen autobanden, in strijd zijn met het bestemmingsplan. Daarnaast zou de gemeente onvoldoende of zelfs geen onderzoek hebben gedaan naar milieuvervuiling, natuurbescherming en geur- en stofoverlast voor omwonenden. ,,Dat is een heel kwalijke zaak’’, vindt Klaren.

Bovendien zijn er grote zorgen over de brandveiligheid. ,,Het brandrisico staat als een paal boven water’’, zegt Klaren. Brandweer Fryslân heeft een advies opgesteld, waarin staat dat RVN drie toegangsmogelijkheden moet hebben. Maar daar zou het bedrijf helemaal niet aan kunnen voldoen op deze locatie: de calamiteitenpoort is alleen te bereiken over het terrein van een omwonende – en die is niet van plan om mee te werken. ,,Dan ben je de beschikking over je eigen erf kwijt. Daar zit niemand op te wachten.’’

Petitie opgestart

Naast het bezwaarschrift is er ook een petitie opgestart. Ruim zeshonderd mensen hebben die inmiddels getekend. ,,De petitie gaat nog steeds rond. Ik denk dat we de duizend wel kunnen halen.’’

De petitie zal naar de gemeenteraad worden gestuurd, waarmee Klaren een duidelijk signaal wil afgeven: ,,Zorg dat dit soort grappen in de toekomst niet meer mogelijk is.’’

Geen activiteiten

Klaren denkt dat het bezwaarschrift nu in elk geval stevig staat. Naar verwachting zal de bezwaarcommissie het pas eind dit jaar bespreken, waarna duidelijk wordt of de gemeente ook nog een verweerschrift gaat indienen.

Tot die tijd mag RVN geen activiteiten verrichten. Klaren is daar niet helemaal gerust op: RVN heeft ook een vergunningaanvraag in Enschede ingediend en RTV Oost meldde begin deze maand dat het bedrijf daar al zonder toestemming bouwwerkzaamheden heeft uitgevoerd. ,,We zijn bang dat RVN dat in Feanwâlden ook gaat doen.’

RVN zelf was niet beschikbaar voor commentaar.