Ruim zes ton voor restauratie van 31 boerderijdaken, de provincie Fryslân wil 'monumentale en karakteristieke Fryske pleatsen' opknappen

De provincie Fryslân stelt 637.000 euro beschikbaar voor de restauratie van boerderijdaken. Met deze subsidie kunnen in totaal 31 ‘monumentale en karakteristieke Fryske pleatsen’ worden opgeknapt.

Ook het dak van de boerderij van de familie Heida in Bontebok wordt aangepakt.

Ook het dak van de boerderij van de familie Heida in Bontebok wordt aangepakt. Foto: JH Eppinga

De subsidieregeling maakt onderdeel uit van het Werkplan Takomst Fryske Pleats. Volgens de provincie zorgt het kostbare karakter van het restaureren en herstellen van daken van boerderijen vaak voor een flinke financiële drempel, terwijl dit essentieel is voor het behoud van het pand.

Nieuws

menu