Gemeente Súdwest-Fryslân stelt geld beschikbaar om het Hindeloopers en Stadsfries wat zichtbaarder te maken

De gemeente Súdwest-Fryslân wil het Hindeloopers en Stadsfries zichtbaarder maken. Beide streektalen krijgen een plek in de subsidieregeling ‘Friese taal’.

Hindeloopen staat bekend om de eigen taal, het Hindeloopers.

Hindeloopen staat bekend om de eigen taal, het Hindeloopers. Foto: Gerbrich van der Meer

Het college van B en W van Súdwest-Fryslân nam het besluit om het Hindeloopers en Stadsfries in de regeling op te nemen deze week. Vanaf 2022 kunnen mensen daar een beroep op doen.

Het is nu al mogelijk om subsidie aan te vragen voor een activiteiten die het Hindeloopers of het Stadsfries promoten. Die aanvragen worden echter niet apart benoemd, maar vallen onder ‘Friese taal’. Vanaf 2022 wil de gemeente de subsidieregeling wel onderverdelen in het Fries, Hindeloopers en het Stadsfries. ,,We hopen dat mensen zo vaker met activiteiten komen die het Hindeloopers en Stads zichtbaar maken in onze gemeente”, verklaart wethouder Mirjam Bakker.

Het Hindeloopers en Stadsfries zijn volgens Bakker unieke streektalen. In tegenstelling tot het Hindeloopers valt het Stadsfries officieel niet onder het Fries. ,,Maar het is een streektaal die door veel inwoners uit onze gemeente wordt gesproken. Het Stads verdient dus net zo goed een plek in de regeling”, aldus Bakker. In Súdwest-Fryslân bestaat het Stadsfries uit het Bolswarders, Snekers en Stavers.