Súdwest-Fryslân stevent af op een herhaling van zetten rond Hemelumer Hoeve

Het zal erom spannen woensdagavond als de raad van Súdwest-Fryslân opnieuw moet beslissen over uitbreiding van varkensbedrijf de Hemelumer Hoeve. Wordt het een herhaling van 2019? Alles lijkt erop te wijzen.

Debby Lorist, die de Hemelumer Hoeve van haar vader John Lorist overneemt.

Debby Lorist, die de Hemelumer Hoeve van haar vader John Lorist overneemt. Foto: Simon Bleeker

Het woord moedeloos wil John Lorist, varkensboer in Hemelum, niet in de mond nemen. Hij spreekt liever van een onomkeerbaar besluit. ,,Ik heb ook een verantwoordelijkheid naar mijn werknemers toe. En naar mijn familie.” Dochter Debby Lorist zal haar vader opvolgen in het bedrijf. Zegt de gemeenteraad vanavond opnieuw nee tegen de uitbreiding van de Hemelumer Hoeve, dan zal Lorist opnieuw naar de Raad van State stappen.

De plannen die het bedrijf in 2017 indiende voor uitbreiding met 5200 varkens, biggen en zeugen naar 8600 dieren stuitte meteen al op weerstand. In 2019 stemde de raad met één stem verschil tegen de uitbreiding. De Raad van State kwam echter tot het oordeel dat de motivatie van de raad om tegen te stemmen onvoldoende onderbouwd was. Het huiswerk moet dus opnieuw worden gedaan.

Meer verwarring

Het college van B en W was in 2019 voorstander om de vergunning wel te verlenen. Ook nu heeft wethouder Erik Faber (GroenLinks) een positief advies gegeven, al was de verklaring volgens Lorist voor meerdere interpretaties vatbaar. ,,Zeg maar gerust dat het alleen nog maar meer verwarring heeft veroorzaakt. Want volgens Faber zijn beide scenario’s juridisch houdbaar. Daarmee spreekt hij zijn positieve advies tegen.”

Het zal vanavond gaan over de gevolgen van de nieuwe berekening van de geuremissie. John Lorist zegt op basis van die nieuwe berekening aanpassingen te hebben gedaan door meer luchtwassers te plaatsen. ,,Dit is gebeurd in overleg met het college van B en W en de provinciale milieudienst FUMO”, zegt hij. Volgens Lorist wordt er steeds gezocht naar argumenten om de aanvraag af te wijzen, ,,maar dit is een politiek spel. Het gaat al lang niet meer over de inhoud.”

Amendement

GBTL, GroenLinks, D66, PvdA, FNP en De Wind, de partijen die in 2019 tegen stemden, willen dit vanavond weer doen, blijkt uit een gezamenlijk ingediend amendement. ,,We moeten er maar vanuit gaan dat die twee luchtwassers voldoende zijn om wel aan de geurnorm te doen. Maar is dat wel zo?’, vraagt Bertus Walsma van GBTL zich af. ,,De berekening is veranderd. Dat maakt dat de aanvraag van 2017 dus niet binnen de huidige regels past.”

Tegenstanders die zich verenigd hebben in de groep ‘Geen Megastal in Hemelum’ zeggen een nieuw onderzoeksrapport te hebben waaruit blijkt dat het college van B en W op oneigenlijke gronden voor de uitbreiding is. ,,Wij hebben De Roever Omgevingsadvies bij wijze van second opinion gevraagd om een beoordeling van de ruimtelijk relevante milieuaspecten van de voorliggende aanvraag tot uitbreiding”, zegt Tille Paanakker. ,,Wij hebben kosten noch moeite gespaard om de raad te ondersteunen met de middelen die nodig zijn om voorgoed een punt te zetten achter deze slepende zaak. Of de raadsleden hiervan gebruik willen maken is aan hen.”

Steun

Er is in Hemelum ook steun voor Lorist, blijkt ook uit de bijdragen van enkele Hemelumers tijdens de commissievergadering eerder. Daar sprak onder andere Huib Volker van Dorpsbelang Hemelum zijn verbazing uit over het verzet tegen het bedrijf door mensen die onmogelijk last kunnen hebben van de uitstoot ervan.