Van wie zijn de vijftig graven met een 'onbekend'-sticker? De gemeente Súdwest-Fryslân zoekt de eigenaren van de grafrechten

De gemeentelijke begraafplaats van Bolsward.

De gemeentelijke begraafplaats van Bolsward. Foto: Gemeente Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân zoekt de rechthebbenden of nabestaanden van ongeveer vijftig graven op de gemeentelijke begraafplaatsen in Raerd, Poppenwier, Bolsward en Sneek.

Sinds 2015 zijn zo’n vijftig graven voorzien van een sticker waarop staat dat de rechthebbenden bij de gemeente onbekend zijn. Nabestaanden worden opgeroepen om zich te melden. Van graven waarvan geen eigenaar wordt gevonden, vervalt het grafrecht.