Súdwest-Fryslân vraagt het rijk om 2,6 miljoen euro om versneld 850 woningen te bouwen in zes kernen

De wijk Harinxmaland in Sneek in aanbouw.

De wijk Harinxmaland in Sneek in aanbouw. Foto: Niels de Vries

Súdwest-Fryslan wil versneld 850 woningen bouwen in Boazum, Workum, Woudsend, Scharnegoutum, Bolsward en Sneek en heeft hiervoor bij het rijk een subsidieaanvraag ingediend voor 2,6 miljoen euro.

De gemeente ziet nog altijd een toename in de vraag naar woningen. Intussen blijft de bouw achter, ook vanwege de oplopende prijzen van (bouw)materialen. Het plan behelst woningbouw in Workum-Zuid, Woudsend-It Skar, Scharnegoutum-Noord, Boazum, Sneek-Harinxmaland en Bolsward-Oost.

Plattelandsgemeente