Gemeente Súdwest-Fryslân worstelt met de toekomst van sociaal werkbedrijf Empatec

De doelgroep van sociale werkvoorziening Empatec moet voorop staan, dat vinden alle fracties in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân. Toch is met de raadsenquête over het financiële debacle een koers ingeslagen die een verbetering misschien vertraagt.

Voorzitter Pieter de Vries van de enquêtecommissie Empatec. Op de voorgrond commissielid Gert Schouwstra.

Voorzitter Pieter de Vries van de enquêtecommissie Empatec. Op de voorgrond commissielid Gert Schouwstra. Foto: Niels de Vries

Tegelijk met het enquêterapport kwam de gemeenschappelijke regeling (waarin Súdwest samenwerkt met Waadhoeke, De Fryske Marren en Harlingen) met een toekomstplan voor Empatec, dat door de andere drie gemeenten is omarmd. In die ‘businesscase’ staat dat de wijze van besturen en democratische controle (de ‘governance’) blijft zoals die is, met een gemeenschappelijke regeling en een aparte NV Empatec. Alleen de statuten worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat de gemeenteraden meer invloed hebben.

Nieuws

menu