Dit artikel is vandaag gratis

Patyna en Noorderbreedte gaan nauw samenwerken voor Regionaal Expertisecentrum Huntington Noord-Nederland

Verzorgingshuis Bloemkamp in Bolsward. Foto: Niels de Vries

Zorggroepen Patyna en Noorderbreedte bundelen de krachten voor een nieuw op te zetten Regionaal Expertisecentrum voor Huntington.

De twee ouderenzorgorganisaties ondertekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van zorg voor cliënten met de ziekte van Huntington. Beide organisaties bieden nu al zorg aan deze groep. Cliënten kunnen op de locaties Bloemkamp in Bolsward van Patyna en Friesma State in Grou van Noorderbreedte terecht voor specialistische dagbehandeling en ondersteuning en ze kunnen er (tijdelijk) wonen met zorg.

Door nauwere samenwerking en een gemeenschappelijke aanpak van de zorgverlening willen ze de kwaliteit ervan verder verbeteren. Het moet ertoe leiden dat Patyna en Noorderbreedte volgend jaar officieel worden erkend als Regionaal Expertisecentrum Huntington Noord-Nederland. Bloemkamp en Friesma State zullen onderdeel uitmaken van dat expertisecentrum.

Uitwisseling

Het ministerie van Volksgezondheid verwacht dat de vorming van zulke centra de kwaliteit van de zorg ten goede komt doordat er gemakkelijk kennis uitgewisseld kan worden en er gezamenlijk onderzoek kan worden gedaan.

Patyna heeft 25 woonzorglocaties in de Zuidwesthoek, waar onder andere cliënten met dementie of Huntington worden verzorgd. Noorderbreedte biedt voornamelijk zorg aan ouderen op vijftien locaties en in een revalidatiecentrum en is eveneens gespecialiseerd in dementie, Huntington en ander niet-aangeboren hersenletsel. Beide organisaties verlenen ook thuiszorg.

Nieuws

menu