Gedeputeerde Sander de Rouwe (CDA) verlaat politiek in Fryslân voor het burgemeesterschap van Kampen

Gedeputeerde Sander de Rouwe (40) treedt terug uit het Friese bestuur om burgemeester te worden van Kampen. De gemeenteraad heeft hem donderdagavond voorgedragen.

Sander de Rouwe.

Sander de Rouwe. Foto: Marchje Andringa

De Bolswarder laat weten ‘ontroerd, dankbaar en zeer gemotiveerd’ te zijn door de voordracht. De Rouwe begon zijn politieke loopbaan in 2002 als CDA-raadslid in Bolsward. Hij is ook voorzitter geweest van de CDA-jongerenafdeling in Fryslân. Voor de Statenverkiezingen in 2007 was hij CDA-campagneleider.

Nog maar 26 jaar oud, werd hij in 2007 verkozen in de Tweede Kamer. Hij stond op plek 46 op de CDA-lijst. In 2010 schoof hij door naar plek 22 en voor de verkiezingen van 2012 steeg hij naar plek 3.

Hij was woordvoerder infrastructuur, openbaar vervoer en volkshuisvesting en hielp ervoor zorgen dat er een enquête kwam naar het debacle met de Fyratrein. In 2015 vertrok hij uit de Kamer om CDA-lijsttrekker te worden voor de Statenverkiezingen in Fryslân. Hij werd vervolgens gedeputeerde.

Cijfertjes paraat

De Rouwe neemt als beheerder van de financiën een sleutelpositie in het provinciaal college in. In die rol is hij in de Staten bekend komen te staan als een kundig bestuurder die de cijfertjes doorgaans goed paraat heeft.

Mede vanwege het teruglopen van de begroting van de provincie, onder meer door het opraken van de NUON-gelden, maakte De Rouwe er de laatste tijd een prioriteit van om zo veel mogelijk Europees geld naar Fryslân te halen.

Hij was verder warm pleitbezorger van investeringen in Windpark Fryslân, in de verwachting dat het provinciale aandeelhouderschap Fryslân de komende jaren miljoenen aan inkomsten zal opleveren.

Sport en kennisinstellingen

Ook heeft De Rouwe zich als gedeputeerde beziggehouden met sport en met kennisinstellingen als Campus Fryslân, de Fryske Akademy en Wetsus. Hij heeft het Friese kennisveld aangespoord om te komen tot meer inhoudelijke samenwerking en een gedeelde kennisagenda.

De raad in Kampen ziet in hem een ‘energieke verbinder, een ambassadeur voor de gemeente en een ondernemende bestuurder’, meldt De Stentor . De Rouwe is benaderbaar, brengt een breed netwerk mee en straalt vertrouwen uit, aldus de raad. Er waren dertig sollicitanten voor de post.

Na goedkeuring door de Kroon en de ministerraad, zal De Rouwe op 1 oktober in zijn nieuwe functie beginnen.