Schapen mogen blijven grazen in Balk ondanks protest

De gemeente De Fryske Marren mag schapen laten grazen in de groenstrook langs De Weind in Balk. Een inwoner die tegenover deze groenstrook woont, wilde dat de gemeente handhavende maatregelen zou instellen tegen de begrazing. Maar de Raad van State heeft de bewoner in het ongelijk gesteld.

Grazende schapen bij Balk.

Grazende schapen bij Balk. Foto: Landschapsbeheer Terra

Volgens De Fryske Marren is begrazing door schapen beter voor de biodiversiteit dan maaien. Aan de vacht van de schapen blijven allerlei zaden hangen, die elders weer in de grond terecht komen.

Maar de overbuurman van de groenstrook in Balk ervaart overlast van de schapen en vroeg daarom in maart 2019 aan het college van B en W om handhavend op te treden. Het college weigerde dat. De rechtbank stelde de bewoners in juli vorig jaar al in het ongelijk.

Volgens de inwoner is het laten begrazen van de groenstrook door schapen een structurele en bedrijfsmatige activiteit en daarom in strijd met het bestemmingsplan. Maar De Fryske Marren stelt dat het bestemmingsplan niet wordt overtreden, omdat het slechts gaat om incidenteel onderhoud. De groenstrook is in 2018 één keer gedurende zeven dagen begraasd door vijftig schapen. In juli 2019 graasden er 28 schapen gedurende zestien dagen en in oktober van hetzelfde jaar liepen er 38 schapen, gedurende tien dagen.