Scheiden of fuseren? De huidige samenwerking tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is onhoudbaar, zeggen burgemeester en wethouders

Het is tijd om knopen door te hakken over de samenwerking tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, vinden de colleges van beide gemeenten. Of fuseren óf de samenwerking opbreken. De huidige samenwerkingsvorm is onhoudbaar, stellen ze.

Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen.

Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen. Foto: FD

,,Trochûntwikkeling fan dizze foarm fan gearwurking jout de organisaasje en dêrmei de gemeenten gjin duorsum en goed wurkber takomstperspektyf”, zegt Oebele Brouwer, burgemeester van Achtkarspelen en portefeuillehouder Samenwerking.