Scheidend voorzitter vogelwachtersbond waarschuwt voor groeiende polarisatie. Weidevogels zijn gebaat bij samenwerking tussen boer, politiek en nazorgers, zei hij op de jaarvergadering van de BFVW

Nazorgers, boeren, natuurorganisaties en politici komen volgens Frans Kloosterman van de Bond Friese VogelWachten steeds meer tegenover elkaar te staan. De scheidend voorzitter riep vrijdagavond op de jaarvergadering op tot dialoog en samenwerking.

Frans Kloosterman.

Frans Kloosterman. Foto: BFVW

,,Allinnich mei-inoar kinne wy resultaat boeke sadat ús bern en bernsbern ek genietsje kinne fan ús natuer en greidefûgels en ek sy oan neisoarch dwaan kinne”, hield Kloosterman de leden voor op de jaarvergadering in Wommels.

Nieuws

menu